Alles Andersom

Introductie thema


Themalied


Weektekst

Wie onder u belangrijk wil worden, die moet Uw dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven voor velen (Markus 10:43B en 45)

Uitleg thema 'Alles Andersom'

‘Dat moet andersom’. Als je deze zin hoort, denk je misschien wel aan een kind dat zijn schoenen verkeerd om heeft aangedaan of aan de juffrouw die de volgorde van een taak uitlegt. ‘Nee, je moet eerst dit doen en daarna pas dat, anders klopt het niet’. Je kunt ook denken aan iets wat omgedraaid moet worden.

In het woord ‘andersom’ zitten twee woorden, namelijk ‘anders’ en ‘om’. Als iets ‘anders’ gaat, dan wat jij van tevoren had bedacht, moet je soms je denkbeelden of verwachtingen bijstellen. Dat kan lastig zijn, omdat je iets al zolang gewenst bent. Je hebt even de tijd nodig om zeg maar ‘om’ te gaan.

Toch mag je ervan uitgaan dat zulke dingen tegen je worden gezegd om je te helpen. De boodschap van dit thema is positief gekleurd!

Jezus staat centraal in deze VBK-week. Bij alle dagen staat de persoon van de Heere Jezus centraal. Hij is Degene die ‘alles andersom’ maakt. Hij is het die het plan van de Vader uitvoert, die mensen oproept zich om te keren van hun verkeerde keuzes en Hij is het die met Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt.

We volgen tijdens de VBK-week Jezus’ leven: van baby/peuter, naar 12-jarige, naar volwassen man. Daarbij ontdekken de kinderen veel over Wie Jezus is en leren ze ook dat Jezus ‘Alles andersom’ maakt.

Kinderen leren Jezus kennen en ontdekken waar Hij vandaan komt, wie Hij is en wat Hij doet. Kinderen ontdekken dat Jezus totaal anders is, dat in Zijn leven ‘Alles andersom’ gaat, maar dat dit bij het reddingsplan van God met mensen hoort.

Aan de hand van verschillende Bijbelverhalen gaan we ontdekken op welke manier God ‘Alles andersom’ maakt:

  • Dag 1 – Wijzen zoeken een koning (Mattheüs 2:1-12)

  • Dag 2 – Jezus is zoek (Lukas 2:41-52)

  • Dag 3 – De verlamde man bij Jezus (Markus 2:1-12)

  • Dag 4 – Jezus zegent de kinderen (Markus 10:13-16)